Từ ngày 1/1/2014 QBVN chính thức đổi sang tên miền www.quangbinhnews.com
Cài đặt trình duyệt UCWeb Browser để đọc tin tức nhanh hơn trên điện thoại
QBVN - Điểm thi đại học 2014 - Thứ năm Tháng bảy 24, 2014

Tag Archives: lịch cắt điện Quảng Trạch

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 21/01

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 21/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/01/2014 đến ngày 21/01/2014 bao gồm...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 14/01

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 14/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014 bao gồm...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 07/01

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN 07/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để cộng tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 02/01/2014 đến ngày 07/01/2014 bao gồm...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 31/12/2013

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 31/12/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/12/2013 đến ngày 30/12/2013 bao gồm...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 24/12/2013

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 24/12/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 18/12/2013 đến ngày 24/12/2013 bao gồm...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 17/12/2013

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 11/12 ĐẾN 17/12/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, khắc phục bão lụt, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/12/2013 đến ngày 17/12/2013 bao gồm...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 10/12/2013

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN 10/12/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/12/2013 đến ngày 10/12/2013 bao gồm các khu vực sau: 1. Thành...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 03/12/2013

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 03/12/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 27/11/2013 đến ngày 03/12/2013 bao gồm các khu vực sau: 1. Thành...
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 26/11/2013

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 26/11/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/11/2013 đến ngày 26/11/2013 bao gồm các khu vực sau: Công...
Lịch cắt điện từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2013

Lịch cắt điện từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2013

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 13/11/2013 đến ngày 19/11/2013 bao gồm các khu vực sau: 1. Thành...